RODO

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Klauzula informacyjna – sklep on-line (użytkownicy)


1. Administratorem danych osobowych jest InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław, zwana dalej Administratorem.


2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z
którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:a) Umożliwienie korzystania z serwisu Pasaz24.pl art. 6 ust. 1 lit.  Ogólnego rozporządzenia
    o ochronie danych (podejmowanie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz
    realizacja umowy).

b) Realizacja ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit.  Ogólnego rozporządzenia
    o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – ustalenie, dochodzenie lub obrona
    przed roszczeniami)

c) Prowadzenie działań marketingowych
    (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newslettera mogą wymagać
    uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa).
    art. 6 ust. 1 lit.  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony
    interes – marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Administratora)


4. Dane osobowe będą przechowywane:
a) do czasu przesłania przez Panią / Pana informacji o zakończeniu korzystania z serwisu lub
b) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane
zostały w punkcie 3 powyżej) i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.


6. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do rejestracji konta w serwisie Pasaz24.pl. Konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości rejestracji konta oraz korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu.
Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość rejestracji konta w serwisie.