Ogłoszenia

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH NA MODERNIZACJĘ BLOKU A MAGAZYNU ZBOŻOWEGO II ETAP

 

 OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH

 

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

 

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Modernizacja bloku A Magazynu Zbożowego II Etap przez Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice w zamkniętej kopercie z opisem: „Nie otwierać – oferta na modernizację bloku A Magazynu Zbożowego II etap”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2022r. do godz. 14.00.

3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 21.10.2022r. do godz. 14.00.

 

Read more: OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH NA MODERNIZACJĘ BLOKU A MAGAZYNU ZBOŻOWEGO II ETAP

ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu  S.A. informuje o sprzedaży używanych mebli biurowych, po okazyjnej cenie.

W zależności od zużycia cena za jedną sztukę wynosi;    1 zł ;    5 zł;   10 zł

Meble  można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 1030 – 1430 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 603 658 554 lub 94 34 55 995

Stoisław, 19.04.2021