Ogłoszenia

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Przedmiotem postępowania jest Dezynsekcja obiektu produkcyjnego metodą fumigacji gazowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM

 

1.ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Dezynsekcja obiektu produkcyjnego metodą fumigacji gazowej w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2024 r. do godz. 14:00. Mail proszę zatytułować „Oferta na dezynsekcję”.

Read more: Przedmiotem postępowania jest Dezynsekcja obiektu produkcyjnego metodą fumigacji gazowej

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników środków trwałych.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu S.A. informuje, o sprzedaży zbędnych i zużytych składników środków trwałych spółki.

1. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, po demontażu - w cenie 10 zł brutto / sztukę.

2. Zużyte taśmy transportowe od podnośników czerpakowych - w cenie 30 zł brutto / sztukę.

 

Drzwi można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 10.30-14.30 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 603 658 554 lub 94 34 55 995

 

Sprzedaż materiałów nieużytecznych

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu S.A. informuje, że posiada do sprzedaży materiały nieużyteczne tj.

1. Złom drewniany (paletowy) w cenie 100zł/t

2. Złom meblowy w cenie 50zł/t

3. Oprawy jarzeniowe w cenie 5zł/sztukę

 

Wyżej wymienione materiały można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 9.00-14.00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 603 658 554 lub 94 34 55 995